Previous
Next
Hotel-
Prospekt
durchblättern
Sendlhof Speisekarte

Inprentings- en privacybeleid

Sendlhof GmbH & Co KG

Overeenkomstig artikel 5 para. 1 van de Oostenrijkse eCommerce Act (ECG) en sectie 24 van de Mediawet, kondigen wij ons hierbij aan als de exploitant van deze website:

 

Sendlhof GmbH & Co KG
Grünwaldweg 10
A-6384 Waidring in Tirol

Telefoon: +43 (0) 5353 20 183

info@hotel-sendlhof.at

www.hotel-sendlhof.at

 

Bedrijfsnaam: Sendlhof GmbH & Co KG
Algemeen directeur: Christoph Riedlsperger
Zelfgekozen bedrijfsnaam: Hotel Sendlhof
Toezichthoudende autoriteit: Districtshoofdkwartier Kitzbühel
Afdeling: Hotels, Hotels
Bedrijfsregistratienummer: FN 4713256b
UID: ATU72268547


Concept, schermontwerp en technische implementatie:

 

pinzweb.at GmbH & Co KG
Raiffeisenstraße 4 (begane grond)
A-5671 Bruck op De Grossglocknerstraße

 

Telefoon: +43 (0) 6545 20340
Fax: +43 (0) 6545 20340-1
E-mail: office@pinzweb.at


Inhoud van het online aanbod

 

Sendlhof GmbH & Co KG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Sendlhof GmbH & Co KG, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade veroorzaakt door het al dan niet gebruiken van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie; zijn over het algemeen uitgesloten, op voorwaarde dat Sendlhof GmbH & Co KG geen aantoonbaar opzettelijke of grove nalatigheid heeft. Alle aanbiedingen zijn onderhevig aan verandering en niet-bindend. Sendlhof GmbH & Co KG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te staken.


Referenties en koppelingen

 

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden, zogenaamde “links”, die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van Sendlhof GmbH & Co KG vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden in het geval waarin Sendlhof GmbH & Co KG kennis van de inhoud en technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in het geval van illegale inhoud te voorkomen. Sendlhof GmbH & Co KG verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden gelegd, de overeenkomstige gelinkte pagina’s vrij waren van illegale inhoud. Sendlhof GmbH & Co KG heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte of gelinkte pagina’s. Sendlhof GmbH & Co KG distantieert zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte of gekoppelde pagina’s die na de koppeling zijn gewijzigd. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen die binnen de eigen website van het bedrijf zijn ingesteld, evenals op inzendingen van derden in diensten die door het bedrijf zijn opgezet, zoals gastenboeken, discussiefora, mailinglijsten en dergelijke. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en met name voor schade als gevolg van het al dan niet gebruiken van dergelijke informatie is de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, uitsluitend aansprakelijk, niet degene die links naar de publicatie wordt alleen verwezen.


Auteursrecht en merkenrecht

 

Foto credit: Eigen foto’s, Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH, pixabay, defrancesco

Sendlhof GmbH & Co KG streeft ernaar de auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt, te observeren om afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die door het land zelf zijn gemaakt of om licentievrije afbeeldingen te gebruiken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle merknamen en handelsmerken die in het internetaanbod worden genoemd en eventueel door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van handelsmerken betekent niet dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten gemaakt door Sendlhof GmbH & Co KG blijft uitsluitend bij de eigenaar van de pagina’s. Dubbel werk of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sendlhof GmbH & Co KG.


Auteursrecht/aansprakelijkheid

 

Wat de technische kenmerken van het internet betreft, kan geen garantie worden gegeven voor de echtheid, juistheid en volledigheid van de op internet verstrekte informatie. Er is ook geen garantie voor de beschikbaarheid of werking van de betreffende website en de inhoud ervan. Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade, ongeacht de oorzaken ervan, als gevolg van het gebruik of de onbeschikbaarheid van de gegevens en informatie op deze website, is uitgesloten voor zover toegestaan door de wet. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De informatie is alleen voor persoonlijk gebruik. Elk verder gebruik, met name de opslag in databanken, duplicatie en elke vorm van commercieel gebruik, alsmede de overdracht aan derden ook in delen of in herziene vorm zonder toestemming van de respectieve organisatie is verboden. Elke integratie van individuele pagina’s van ons aanbod in externe frames moet worden weggelaten.


Andere

 

Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet meer of niet volledig voldoen aan de toepasselijke juridische situatie, blijven de resterende delen van het document onaangetast in hun inhoud en geldigheid.

 


Privacy

Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar een Server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens namens Google verwerken. Google koppelt uw IP-adres in geen geval aan andere gegevens die in het bezit zijn van Google. U de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de gegevens die door Google over u zijn verzameld op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

 

Als u niet wilt dat uw IP-adres, taalinstelling, apparaat, enz. De browser-add-on om Google Analytics uit te schakelen geeft u meer controle over welke gegevens door Google Analytics worden verzameld over websites die worden geopend. De add-on informeert de JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat er geen informatie over het bezoek aan de website moet worden doorgegeven aan Google Analytics.

 

Als u deze functie wilt gebruiken, downloadt u de invoegtoepassing en installeert u deze voor uw huidige webbrowser. De browser-add-on om Google Analytics uit te schakelen is beschikbaar voor Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox Apple Safari en Opera.

 

Downloaden
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de%20verlinkt%20werden


Privacybeleid voor het gebruik van ShareThis

 

Deze website maakt gebruik van plug-ins van de bookmarking service ShareThis, die wordt aangeboden door ShareThis Inc. (“ShareThis”), 250 Cambridge Avenue, Palo Alto, CA 94306, USA. Wanneer u onze website bezoekt, wordt ShareThis op de hoogte van uw IP-adres en heeft u met dit IP-adres de website van Sendlhof GmbH & Co KG bezocht. Met behulp van De Plug-ins van ShareThis kunnen gebruikers beschikbare bladwijzers toevoegen aan websites op het internet en links delen of plaatsen naar overeenkomstige websites op sociale netwerken zoals Twitter, Facebook, Xing of Google+, of de inhoud daar aanbevelen. Als een websitebezoeker een van deze functies gebruikt en ook online is met de bijbehorende service (bijvoorbeeld Twitter, Facebook of Google+), dan wordt het bezoek aan onze website daar toegewezen aan de betreffende gebruiker. Meer informatie over het verzamelen, evalueren en verwerken van uw gegevens door ShareThis en de bijbehorende rechten zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van ShareThis onder http://www.sharethis.com/legal/privacy/.


Privacy en cookies

 

Gegevensbeschermingsverklaring volgens de Telecommunicatiewet (TKG) en de Wet bescherming persoonsgegevens (DSG)

 

Verwerking

 

Persoonsgegevens die u ons via een website of e-mail hebt verstrekt, worden alleen verwerkt voor correspondentie met u en alleen voor het doel waarvoor u ons uw gegevens hebt verstrekt. De verstrekte gegevens worden alleen toegezonden aan de bevoegde autoriteit van het bedrijf.

 

Wij verzekeren u dat uw persoonsgegevens niet aan derden worden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 

Opslag

 

De aan ons verstrekte gegevens worden alleen opgeslagen totdat aan het doel waarvoor zij aan ons is toevertrouwd, is voldaan. Om de wettelijke bewaartermijnen in acht te nemen, worden deze nageleefd.

 

Als u het niet meer eens bent met de opslag van uw persoonsgegevens, zullen wij de opgeslagen gegevens op uw aanwijzing verwijderen. Als uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, zullen we deze na uw gegevens corrigeren.


Cookie-instellingen wijzigen

 

In uw browserinstellingen (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) u opgeven welke cookies u wilt toestaan of weigeren. Waar u precies deze instellingen vindt, is afhankelijk van uw browser. De bijbehorende instellingen zijn te vinden met de helpfunctie van uw browser


Online geschillenbeslechting

 

Sinds 9 januari 2016 is de EU-verordening inzake onlinegeschillenbeslechting in consumentenzaken van kracht (nr. 524/2013). Geschillen tussen consumenten en verkopers in verband met online verkoopcontracten of online servicecontracten kunnen worden opgelost via het volgende online platform. http://ec.europa.eu/consumers/odr/


De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons. We gebruiken ze uitsluitend voor specifieke doeleinden en geven ze alleen door aan derden als ze bijdragen aan de vervulling van hun doel in onze uitdrukkelijke volgorde. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)van de EU en volgens de Federal Law Gazette 2017/120 (LINK)van de Republiek Oostenrijk met eindeffect 25.5.2018 hebben gebruikers het recht om op verzoek gratis informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die we over hen hebben opgeslagen. Bovendien heeft elke klant of gebruiker het recht om onjuiste gegevens te rectificeren, zijn persoonsgegevens te blokkeren en te verwijderen, voor zover dit niet wordt uitgesloten door een wettelijke verplichting om te bewaren of te rapporteren.

Wir sind im Betriebsurlaub

Liebe Gäste,
wir machen Betriebsurlaub!

Unser Hotel & Restaurant sind ab 12.05.2022 wieder geöffnet!

Für Anfragen, Reservierung und weitere Informationen steht Ihnen unsere Reservierungsabteilung von Montag bis Donnerstag von 9 bis 13 Uhr – außer an Feiertagen – zur Verfügung!

Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen im Sendlhof!
Ihre Familie Riedlsperger & das Sendlhof-Team