Wissenswertes
Speisekarte
Afdruk

Sendlhof GmbH & Co KG

Overeenkomstig artikel 5, lid 5, van de richtlijn. 1 van de Oostenrijkse wet op de elektronische handel (ECG) en § 24 van de mediawet, maken wij ons hierbij bekend als exploitant van deze website:

Sendlhof GmbH & Co KG
Grünwaldweg 10
A-6384 Waidring in Tirol

Telefoon: +43 (0) 5353 20 183

info@hotel-sendlhof.at

www.hotel-sendlhof.at

Bedrijfsnaam: Sendlhof GmbH & Co KG
Algemeen directeur: Christoph Riedlsperger
Zelfgekozen bedrijfsnaam: Hotel Sendlhof
Toezichthoudende autoriteit: Bestuur van het district Kitzbühel
Beroepsgroep: Hotelindustrie, hotels
Registratienummer bedrijf: FN 4713256b
UID: ATU72268547


Concept, schermontwerp en technische uitvoering:

pinzweb.at GmbH & Co KG
Raiffeisenstraße 4 (begane grond)
A-5671 Bruck an der Großglocknerstraße
Tel.: +43 6545 20340
Fax: +43 6545 20340-1
Web: www.pinzweb.at
E-mail: office@pinzweb.at


Inhoud van het online-aanbod

Sendlhof GmbH & Co KG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Sendlhof GmbH & Co KG, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Sendlhof GmbH & Co KG. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Sendlhof GmbH & Co KG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of de gehele website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te staken.


Referenties en links

Sendlhof GmbH & Co KG is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar wordt gelinkt of verwezen vanaf zijn pagina’s – tenzij hij volledige kennis heeft van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze pagina’s te bekijken. Sendlhof GmbH & Co KG verklaart hierbij uitdrukkelijk dat de desbetreffende gelinkte pagina’s op het moment van verlinken vrij waren van illegale inhoud. Sendlhof GmbH & Co KG heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Sendlhof GmbH & Co KG distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die na het aanmaken van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen de eigen website van het bedrijf en voor vermeldingen door derden in door het bedrijf opgezette diensten zoals gastenboeken, discussieforums, mailinglijsten en dergelijke. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, en niet degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.


Auteursrecht en merkenrecht

Beeld credits: Eigen foto’s, Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH, pixabay, defrancesco

Sendlhof GmbH & Co KG streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk betekent niet dat het niet wordt beschermd door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door Sendlhof GmbH & Co KG zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de eigenaar van de pagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van Sendlhof GmbH & Co KG.


Auteursrecht/aansprakelijkheid

In verband met de technische kenmerken van Internet kan geen garantie worden gegeven voor de authenticiteit, de juistheid en de volledigheid van de op Internet verstrekte informatie. Evenmin wordt enige garantie gegeven voor de beschikbaarheid of het functioneren van de betreffende website en de inhoud ervan. Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade, ongeacht de oorzaak daarvan, die voortvloeit uit het gebruik of de niet-beschikbaarheid van de gegevens en informatie op deze website, is uitgesloten voor zover de wet dat toestaat. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De informatie is alleen voor persoonlijk gebruik. Elk verder gebruik, met name opslag in gegevensbanken, verveelvoudiging en elke vorm van commercieel gebruik, alsmede openbaarmaking aan derden, zelfs gedeeltelijk of in gewijzigde vorm, zonder toestemming van de respectieve organisatie is verboden. Van integratie van afzonderlijke pagina’s van ons aanbod in externe frames dient te worden afgezien.


Andere

Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de overige delen onaangetast door dit feit.